Varhaiskasvatuksen ohjaajakoulutus 16.1-20.3.2018

Ilmoittautuminen varhaiskasvatuksen ohjaajakoulutukseen on käynnistynyt!

Kohderyhmänä ovat kuntien lastentarhanopettajat ja erityislasten-tarhanopettajat! Tarkoituksena on, että tähän pilottiin osallistuu samasta organisaatiosta 1-3 henkilöä, jotka jakavat osaamistaan eteenpäin lapsille ja kollegoilleen. Kun saamme maantieteellisesti kattavasti osallistujia, voimme jatkaa kehittämistä pilotin jälkeen kohdennetummin alueellisten tarpeiden mukaan.
Kuvaus: Koulutus antaa perustaidot oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen tietoteknisten apuvälineiden ja oppimissovellusten avulla. Koulutuksessa opetellaan käyttämään ohjelmia ja iPad-applikaatioita, jotka tukevat lapsen kielellisiä ja tarinallisia taitoja, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, matemaattisen päättelykyvyn ja kielen oppimisen taitoja sekä hienomotoriikan kehittymistä. Näiden omaksuminen osaksi arkea ja oppimista helpottaa lasta kouluun siirtyessä.
Kustannukset: Koulutus ja materiaali ovat osallistujille maksuttomia. Matkustuskulut ja mahdolliset majoituskulut tulevat työantajan maksettavaksi. Oma iPad on välttämätön. Lisäksi osallistujat tarvitsevat noin 70 euroa maksullisten oppimissovellusten latausrahaa. Näitä iTunes-kortteja myyvät esimerkiksi R-kioskit ja monet sovellukset pystyy jakamaan 3-5 tabletille.
Aikataulu ja sisällöt:
16.1.2018 klo 10-16 lähipäivä Helsingissä (Erilaisten oppijoiden liitto ry/Oppimisen apuvälinekeskus, Vuorikatu 16 A 1, 00100 Helsinki)
Sisällöt:
– Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja tukeminen, TtM Susanna Maijanen/Erilaisten oppijoiden liitto ry
– Kasvattajien näkemykset lasten taidoista ja tuen tarpeesta varhaiskasvatuksessa, KT Jyrki Reunamo/Helsingin yliopisto
– Perhekeskukset erilaisten oppijoiden tukena, muutosagentti Tiina Turkia/Lasten ja perhepalveluiden muutosohjelma
– Tarinallisuus kasvun ja kehityksen tukena, tt Riikka Marttinen/Ideoiden Oy
– Harjoitellaan muutamia ohjelmia/sovelluksia iPadeilla ja tietokoneella, TtM Susanna Maijanen ja DI Jukka Liimatainen/Erilaisten oppijoiden liitto ry, tt Riikka Marttinen/Ideoiden Oy
13.2.2018 klo 9-16 webinaari etänä
Sisällöt:
– Kokemusasiantuntijoiden näkemykset alle kouluikäisen oppimisen vaikeuksista
– Vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittyminen, mitkä asiat ennakoivat oppimisen pulmia, TtM Susanna Maijanen/Erilaisten oppijoiden liitto ry
– Miten vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja tuetaan päiväkodeissa ja esiopetuksessa, millaisia vaihtoehtoja voi tarjota hitaille, häiriöherkille tai levottomille lapsille, varhaiskasvatuksen asiantuntija Anita Vataja/Espoon kaupunki
– Matematiikan oppimisen edellytykset ja niiden tukeminen, matematiikan opettaja Pekka Peura/Eduhakkerit Oy
– Harjoitellaan muutamia ohjelmia/sovelluksia iPadeilla ja tietokoneella
20.3.2018 klo 9-16 lähipäivä Helsingissä
Sisällöt:
– Lasten kielten oppiminen, asiantuntija avoin, varmistuu myöhemmin
– Harjoitellaan muutamia ohjelmia/sovelluksia iPadeilla ja tietokoneella, kerrataan tähän mennessä opitut oppimisen välineet ja sovellukset
Lisäksi omatoimiset oppimistehtävät 8t (etänä Adobe Connectissa ja Google Drivessa).
– lukutehtäviä
– videoita
o Maahanmuuttajien lukivaikeuksien tunnistaminen, psykologi Anne Nurminen/Monikieliset erilaiset oppijat ry
o Oppimisen muutokset, digitalisaation asiantuntija Teemu Arina/Dicole Oy
o muita, avoin, varmistuvat myöhemmin
Ilmoittautuminen 31.12.2017 mennessä: Susanna Maijanen, Erilaisten oppijoiden liitto ry/Oppimisen apuvälinekeskus, susanna.maijanen(at)erilaistenoppijoidenliitto.fi, GSM 050 440 3312.
Tietoa meistä: www.lukiapuvaline.fi

Apuvälinekeskus Facebookissa: Apuvälinekeskus – oppimiseen, työhön, toimintaan