Kartonki ja sakset kielten oppimisen välineenä

SanakorttejaKun vieraat kielet ja kielioppi ovat pulmallisia asioita voi konkretisoida kartongilla ja saksilla. Kun kielioppia askarrellaan, oppimiseen tulee mukaan käsillä tekemistä ja visuaalisuutta.

Askarrella voi verbitaivutusta, sanaluokkia, artikkeleita, substantiivien ja adjektiivien taivutuksia tai melkein mitä tahansta. Sanakortteja voi ripustella seinälle, jolloin sanat jäävät helpommin visuaaliseen muistiin. Sanoja voi ryhmitellä eri tavoin värikoodin avulla. Sanakorteista voi myös muodostaa lauseita tai niillä voi pelata vaikka muistipeliä.

Vain mielikuvitus on rajana, miten kartonkia ja saksia voi kielten oppimiseen käyttää.

Kartongista voi askarrella muistipelin sanojen oppimisen tueksi. Muistipeliä voi pelata yksin, kaksin, ryhmässä ja vaikkapa kävellen.

Värikoodilla varustettuja kartonkipaloja

Opeteltavia sanoja voi ripustella seinille silmäilysanoiksi. Sanoja voi ryhmitellä oman maun mukaan: Sanaluokkien mukaan, liikkumista tarkoittavat, syötävät, helpot/hankala. Sanoille voi keksiä värikoodin.

 

Eri lauseenjäsenille voi keksiä värikoodin, samoin artikkeleille. Myös adjektiiveille (minkälainen) ja substantiiveille (mikä) voi keksiä värikoodin.

Jos on pulmia lyhytkestoisessa muistissa, lauseita voi olla vaikea muodostaa vain muistissa ja päässä. Valmiit sanakortit auttavat lauseen muodostuksessa ja tuovat oppimiseen käsillä tekemistä.

Joissain kielissä verbitaivutusta ja verbipäätteitä voidaan havainnoillistaa kartongin ja saksien avulla. Taivutus muuttuu konkreettisemmaksi käsillä tekemällä. Värikoodi verbipäätteissä auttaa monia muistamaan päätteet värien kautta.