Muistiinpanoja voi tehdä vain kirjoittamalla?

Ei todellakaan! Muistiinpanoja voi tehdä äänenä, kuvana, molempina yhtä aikaa tai sanelemalla – tapoja on monia.

Kun muistiinpanoja tehdään ääni- tai kuvamuodossa, taltiointiin on aina hyvä kysyä lupa. Tehdyt ääni- tai kuvamuistiinpanot on tarkoitettu vain omaan käyttöön, ei levitettäväksi netissä.

Kun valitaan taltioivaa laitetta, kannattaa miettiä millaisessa tilanteessa haluaa yleensä ääni- tai kuvamuistiinpanoja tehdä. Taltioiva laite ominaisuuksineen kannattaa valita tilanteen mukaan. Kaikuinen ja hälyinen luentosali ja pieni kokoustila ovat aivan erilaisia äänitystilanteen kannalta ajatellen.

Äänimuistiinpanoja

Hidas kirjoittaja voi nauhoittaa oppitunnin tai kokouksen. Joku sanelee ajatuksiaan ja ideoitaan nauhalle. Toinen pitää jopa saneltua päiväkirjaa. Myös kauppalistan voi tehdä äänimuotoisena. Työtehtävälistoja, koekysymyksiä ja – vastauksiakin voisi nauhoittaa.

5a4aaanimuistiinpanojaSanelin

Kuvamuistiinpanoja

Kuvamuistiinpanot ovat myös hyvä vaihtoehto hitaalle kirjoittajalle. Kuvata voi oppitunnilla tai kokouksessa powerpointit, työvaiheet ja ohjeet tai taltioida kuvalliseksi muistilistaksi lainattavat tenttikirjat, kauppalistan tai mitä vaan muuta.

Jos kamerassa on OCR-toiminta (Optic Character Recognition) eli kamera ikään kuin ymmärtää, että esimerkiksi tunnilla kuvatut powerpointit sisätävät tekstiä, kuvat voi siirtää tietokoneelle muokattavaan word-muotoon. Valokuvamuistiinpanot voi lukea rauhassa omaan tahtiinsa ja väliin voi kirjoitella omia huomioita. Jos taas tietokoneessa on lisäksi tekstiä ääneksi muuntava ohjelma ja puhesynteesi, valokuvat voi myös kuunnella.

HUOM! Tabletilla voi sekä nauhoittaa, kuvata että videokuvata.