Murtolukuläpillä murtoluvut, desimaalit ja prosentit vierekkäin

Murtolukuja, desimaaleja ja prosentteja voi hahmottaa visuaalisesti murtolukuläpillä.

Yhdessä läpässä on kuvattu murtokakun palasella visuaalisesti, paljonko on esim. ¼. Sen jälkeen sama esitetään murtolukuna, prosenttina ja desimaalilukuna.

murtolaskuläpät

Telineen kunkin osan saa irti toisistaan, jolloin voidaan ensin opetella vain yksi tapa merkitä asioita. Lopulta voidaan tarkastella kaikkia rinnakkain.