Biologiaa tableteilla, lähiympäristössä

Biologian tunnilla voi hyödyntää lähiympäristöä ja tablettitietokoneita.

Luokasta luontoon

Lähdetään luokkahuoneesta luontoon. Mennään oikeasti katsomaan, mitä luonnossa tapahtuu. Jos aiheena ovat kekomuurahaiset, etsitään muurahaiskeko. Havainnoidaan työläisten toimintaa.

Opettaja voi antaa tehtäväksi ”Kekomuurahaisen ravinto”. Joku huomaa hyönteiset. Toiselle tulee mieleen, että vettäkin tarvitaan. Havainnot voi joko kirjoittaa tai niistä voi ottaa padilla kuvan.

Havaintoja virtuaaliselle liitutaululle

Oppilaat voivat työstää aihetta yhteisesti ryhmätyönä. Käytetään Padlet-ohjelmaa, joka on eräänlainen virtuaalinen liitutauluseinä. Opettaja voi tehdä siitä suljetun eli vain luokkalaiset pääsevät katsomaan, mitä seinälle on laitettu. Kukin oppilaista käy kirjoittamassa havaintonsa seinälle tai laittaa seinälle kuvan. Linkkejäkin voi lisätä. Kaikki oppilaat ja opettaja näkevät Padlet-seinän.

Yhtälailla voidaan opiskella esimerkiksi veden kiertokulku konkreettisesti ja padille tallentaen. Vuoristoon on vaikea lähteä, mutta voidaan tarkkailla, miten lumi sulaa ja valuu kalliota pieninä noroina puroon.

iPadin käyttöä.

Useita aistiulottuvuuksia oppimiseen

Luontoon lähtö tuo oppimiseen uusia aistiulottuvuuksia. Vesistöt, metsätyypit ja monet muut voidaan aistia kuulemalla puron solina, jäkälän rapina jalkojen alla, tuntemalla sammal tai havunneulaset, haistamalla suon ja suokasvien tai vastaavasti kuivan mäntymetsän tuoksu.

Eri metsätyyppejä löytyy maastamme kaikkialta, jopa Helsingistä.