Sanelimet käytössä aikuisopiskelijoilla

Sanelimia käytetään muistiinpanovälineenä Keskuspuiston ammattiopistossa. Käyttöoikeus myönnetään lukitestin jälkeen lukivaikeuksisille opiskelijoille.

Saneltu puhe vastaa kirjallista tekstiä

– Aikuisopiskelijat, joilla on lukivaikeus, käyttävät sanelinta tehdessään muistiinpanoja. He sanelevat myös erilaisia tehtäviä, tutkinnon suorituksen suunnitelmia, itsearviointeja ja opintokäyntiraportteja. Tällöin saneltu puhe vastaa kirjallista tekstiä, josta opettaja tai työelämäarvioijat voivat kuunnella opiskelijan tuottamaan materiaalia, kertoo lehtori Minna Anttinen Keskuspuiston ammattiopistosta.

Tutkinnon suorittamista sanelimen avulla

– Opiskelijalla on aina tämä oikeus, kun todetaan yksilöllisellä lukitestauksen myötä lukivaikeus. Osa tutkintotoimikunnista on samasta syystä myös myöntänyt sanelimen käytön tutkinnon suorittamisen prosessissa.

Osa kokee tarpeellisena, osa ei halua käyttää

– Osa opiskelijoista kokee sen hyvänä, korvaavana tapana. Toisaalta osa opiskelijoista ei halua käyttää sanelinta, vaan haluaa ”treenata” kirjoittamista. Tähän he saavat tukea omalta erityisopettajaltaan tai laaja-alaiselta erityisopettajalta.