Skanneri, kommunikaattori ja GPS tärkeitä työvälineitä tuotepäällikölle

Siiri on suuressa yrityksessä tuotepäällikkönä. Lukivaikeuden vuoksi Siirillä on pulmia kirjoittamisessa. Hän käyttää sekä työssään että työn ulkopuolella paljon erilaisia apuvälineitä.

Yksi tärkeimpiä on skanneri, joka muuttaa tekstin Word-muotoiseksi. Word-muotoista tekstiä voi myöhemmin muokata. Lähdetiedostoista voi näin poimia faktoja helposti ja lisätä sekaan omaa tekstiä. Hidas kirjoittaja säästää kirjoittamisen vaivaa.

– Eivätkä mene numerot väärinpäin, kun ne voi napata valmiista tekstistä, Tarvittaessa tietokoneeseen saa myös ohjelman, joka lukee skannatun tekstin ääneen käyttäjälleen, huomauttaa Siiri.

Kommunikaattoria tai nauhuria voi käyttää muistiinpanovälineenä, jos kirjoittaminen on hidasta ja haluaa keskittyä vain kuunteluun. Kommunikaattori toimii Siirille myös ajanhallinnan apuvälineenä.

– Jos tapaamisia on paljon, on vaikea muistaa, mikä oli missäkin kohtaa. Kaikkia juhlapyhiä ja syntymäpäiviä olisi vaikea muistaa ilman kommunikaattorin kalenteriohjelmaa. Kalenteriohjelma myös muistuttaa, jos materiaalin täytyy olla valmis huomenna. Pöytäkalenteri ei paljoa muistuttele.

Siiri ajaa työssään paljon. Kämmenmikron GPS on silloin usein käytössä.

– GPS:n käyttö on helpompaa kuin karttojen käyttö. Karttojen käyttö on monelle lukivaikeuksiselle vaikeaa, muistuttaa Siiri.