Går skrivandet trögt? Går läsningen långsamt?

Förbundet för all inlärning har en riksomfattande hjälpmedelscentral som verkar i Kaisaniemi i Helsingfors centrum.

 

I centret finns ett stort urval av hjälpmedel för elever som lär sig på ett alternativt sätt, både mer tekniska och enklare. Om du beställer tid kan du få handledning i deras användning. Dessutom ordnar Hjälpmedelscentralen regelbundet hjälpmedelskvällar och utbildning på beställning.

 

Hjälpmedlen är en viktig, men rätt så litet känd form av stöd för många som lär sig på ett alternativt sätt.

Det finns många slag av hjälpmedel:

  • för dig som som läser och skriver långsamt
  • för dig som har problem med ”hoppande” rader
  • för dig som har besvär med att åstadkomma en text
  • för dig som gör skrivfel
  • för dig som har problem med matematik och främmande språk
  • för dig som har koncentrationssvårigheter

Servicen är avsedd:

  • För dem som lär sig på ett alternativt sätt
  • För närstående till personer som lär sig på ett alternativt sätt
  • För yrkesfolk

Hjälpmedelscentralens verksamhet stöds av  Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Kontakt:

Susanna Maijanen
050 440 3312
susanna.maijanen@erilaistenoppijoidenliitto.fi

Jukka Liimatainen
050 443 0901
jukka.liimatainen@erilaistenoppijoidenliitto.fi

Annele Wiman
050 448 4827
annele.wiman@erilaistenoppijoidenliitto.fi

Besöksadress:
Vuorikatu 16 A 1 (Kaisaniemi), 00100 Helsinki