Går skrivandet trögt? Går läsningen långsamt?

Förbundet för all inlärning har en riksomfattande hjälpmedelscentral som verkar i Kajsaniemi i Helsingfors centrum.

etusivu-seeprakalvo

I centret finns ett stort urval av hjälpmedel för elever som lär sig på ett alternativt sätt, både mer tekniska och enklare. Om du beställer tid kan du få handledning i deras användning. Dessutom ordnar Hjälpmedelscentralen regelbundet hjälpmedelskvällar och utbildning på beställning.

etusivu-pulma

Hjälpmedlen är en viktig, men rätt så litet känd form av stöd för många som lär sig på ett alternativt sätt.

Det finns många slag av hjälpmedel:

  • för dig som som läser och skriver långsamt
  • för dig som har problem med ”hoppande” rader
  • för dig som har besvär med att åstadkomma en text
  • för dig som gör skrivfel
  • för dig som har problem med matematik och främmande språk
  • för dig som har koncentrationssvårigheter

etusivu-viivakoodi
Servicen är avsedd:

  • För dem som lär sig på ett alternativt sätt
  • För närstående till personer som lär sig på ett alternativt sätt
  • För yrkesfolk

Hjälpmedelscentralens verksamhet stöds av Penningautomatföreningen.