Varhaiskasvatuksen ohjaajakoulutukset 2018

16.1.2018 - 13.11.2018

Varhaiskasvatuksen ohjaajakoulutus 

RYHMÄ I (täynnä)
16.1-20.3.2018 (yht. 28 tuntia monimuotokoulutuksena)

RYHMÄ II (täynnä)
5.4-6.6.2018 (yht. 28 tuntia monimuotokoulutuksena)

RYHMÄ III (ilmoittautuminen käynnissä)

(yht. 24 tuntia monimuotokoulutuksena)

6.9. klo 10-16
Lähipäivä

4.10.  klo 9-12.30
Webinaari etänä

13.11. klo 9-16
Lähipäivä

Mitä? Perustaidot oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja tukemiseen tietoteknisten välineiden ja oppimissovellusten avulla.

Koulutuksessa opetellaan käyttämään erilaisia tietokoneohjelmia ja tablettisovelluksia, jotka tukevat lapsen kielellisiä ja tarinallisia taitoja, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, matemaattisen päättelykyvyn ja kielen oppimisen taitoja sekä hienomotoriikan kehittymistä. Näiden omaksuminen osaksi arkea ja oppimista helpottaa lasta kouluun siirtyessä.

Kenelle? Varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Kustannukset? Koulutus ja materiaali ovat osallistujille maksuttomia. Matkustuskulut ja mahdolliset majoituskulut tulevat työantajan maksettavaksi. Oma tabletti on välttämätön. Lisäksi osallistujat tarvitsevat noin 70 euroa maksullisten oppimissovellusten latausrahaa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
annele.wiman(at)erilaistenoppijoidenliitto.fi
050-448 4827

Kouluttajat:

Asiantuntijat Annele Wiman, Susanna Maijanen ja Jukka Liimatainen, Erilaisten oppijoiden liitto/Oppimisen apuvälinekeskus.

Lisäksi useita asiantuntijaluennoitsijoita, muun muassa vastuullinen tutkija Jyrki Reunamo, verkkopedagogi Riikka Marttinen, matematiikan opettaja Pekka Peura, digitalisaation kehittäjä Teemu Arina ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoita eri kunnista.

Tietoa meistä: www.lukiapuvaline.fi

Apuvälinekeskus Facebookissa: Apuvälinekeskus – oppimiseen, työhön, toimintaan